აღჭურვილობის ხარისხი

Duolith SD1 Ultra – შოკის ტალღის აპარატურა, ყველაზე ინოვაციური და კომფორტული აპლიკატორებით, აღჭურვილია Top View სენსორული ეკრანით განახლებული პროგრამით და აქვს რამდენიმე მოდული. ეს შესაძლებელს ხდის არჩევანის გაკეთება საჭირო მოდულის გამოყენებასა თუ მათი ერთმანეთთან შერწყმის შედეგად.